Què és?

  • Un servei d’informació i recursos per a les dones.
  • Un punt d’atenció primària per a les dones i les seves necessitats informatives.
  • Un nucli de promoció i dinamització per la igualtat homes/dones.
  • Un centre d’informació / divulgació / formació sobre la diversitat d’identitats sexuals.
  • Punt de trobada per a dones.
  • Punt d’assessorament i estímul per la participació de les dones.
  • Punt de formació per les associacions de dones del municipi.

Per a qui?

  • Específicament per a totes les dones del municipi i les seves associacions.
  • Per a tot/a professional, entitat o grup que treballi en aquest àmbit, o vulgui apropar-se.
  • Per a tothom interessat en els seus serveis.
Anuncis