Enllaços

Institut Català de les Dones

Pàgina de l’Institut Català de les Dones, organisme de la Generalitat de Catalunya, que ofereix informació sobre matèries diverses d’interès per a les dones com salut, treball, habitatge,… Inclou informació dels serveis que ofereix (atenció psicològica, assessorament jurídic, línia d´atenció a les dones en situació de violència…), dades d´interès, d´actualitat, activitats, etc.

Departament de Benestar Social i Famíla

Web del Departament de Benestar Social i Famíla (del qual forma part també l’Institut Català de les Dones) que, sota l’àmbit temàtic Dones, inclou informacions sobre activitats formatives, ajuts i subvencions, violència masclista, associacions…

Área de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Informació sobre les activitats del Ministerio en relació a igualdad, no discriminación, violencia de género…

Instituto de la Mujer

Instituto de la Mujer és un organisme autònom adscrit al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad i que té com a funció fomentar les condicions que afavoreixin la igualtat entre sexes i la participació de les dones en tots els àmbits.

Emakunde, Institut de la Dona del País Basc

Web d’Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer que ofereix eines per a la consecuciód e la igualtat entre dones i homes.

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Centre de trobada, intercanvi i creació que recull i promou les aportacions realitzades per dones en tots els àmbits.

Amnistia Internacional

Web de l’organització Amnistia Internaional dedicada a la defensa dels Drets Humans. Entre els temes que denuncia, també es troba la violació dels drets de les dones.

Consejo General del Poder Judicial

Web que inclou una secció sobre igualtat de gènere i una altra de violència de gènere. S’hi pot trobar informació sobre: legislació, estadístiques, informes, guies i protocols d’actuació, etc.

 Associació de Dones L’Aurora

Associació de dones de Lloret de Mar que té com a objectius: promoure la comunicació entre les dones, donar informació de recursos per a les dones, lluitar per la igualtat, promoure les relacions entre diferents col·lectius de dones, etc

Associació Dona Activa

Associació de dones de Lloret de Mar que treballa per millorar la qualitat de vida de les dones, vetllant pels seus drets, per la igualtat d’oportunitats, per la cohesió social…

Fundació Surt

Entitat social que té com objectiu facilitar el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat.

Federación de Mujeres Progresistas

ONG d´àmbit estatal, sense ànim de lucre per a la defensa de la igualdad de drets i oportunitats per a les dones. Treballa en diversos àmbits: treball, violència de gènere, inmigració, salut, atenció social, assessorament jurídic, atenció psicològica…

Tamaia

Organització de dones que treballa per a l’eliminació de la violència masclista.

Themis: asociación de mujeres juristas

Associació sense ànim de lucre d’àmbit estatal. Els seus objectius són promoure la igualtat entre dones i homes i defensar els drets de les dones especialment des del punt de vista jurídic.

Ca la Dona

Espai de trobada i debat per a dones. Funciona com a centre d’informació i recursos (notícies, convocatòries…) per a les dones.

Pandora

Pandora és una associació de dones professionals de la psiologia i l’educació que té com objectiu afavorir el desenvolupament social i personal de les dones i fomentar la igualtat entre dones i homes.

Mujeres en red

Diari feminista que aborda tot tipus de temes: drets, educació, cultura, igualtat,…

Anuncis